Latest Posts

ภูชี้ฟ้า อ.เทิง จ.เชียงราย

ภูชี้ฟ้า ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย ภูชี้ฟ้า นับได้ว่าเป็นจุดชมทะเลหมอกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย เนื่องจากมีอากาศที่หนาวเย็นจัดในช่วงฤดูหนาว ทำให้มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก นิยมขึ้นมาสัมผัสอากาศหนาวที่ภูชี้ฟ้าแห่งนี้ครับ ภูชี้ฟ้า เป็นแห่งเดียวทางภาคเหนือที่เรียกว่า “ภู” เพราะปกติแล้วทางภาคเหนือจะเรียกว่า “ดอย” แต่เนื่องจากภูชี้ฟ้าอยู่ติดกับชายแดนประเทศลาว และคนลาวจะเรียกภูเขาว่า “ภู” เหมือนทางอีสานของไทย จึงเรียกตรงกันทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาวว่า ภูชี้ฟ้านั่นเองครับ

แม่กำปอง อ.แม่ออม จ.เชียงใหม่

แม่กำปอง อ.แม่ออม จ.เชียงใหม่ แม่กำปอง หรือ บ้านแม่กำปอง เป็นหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางหุบเขา อยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สมบูรณ์ สะอาดบริสุทธิ์ อากาศสดชื่นเย็นสบายตลอดปี และมีแหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่าน … ฟังดูราวกับว่า เป็นสถานที่ที่มีอยู่แค่ในนิยาย แต่หมู่บ้านกลางธรรมชาติแห่งนี้ มีอยู่จริงๆที่ แม่กำปอง ครับ แม่กำปอง เป็นทางผ่านระหว่างทางไปแจ้ซ้อน จะมีนักท่องเที่ยวผ่านไปมา และมักจะมีนักท่องเที่ยวแวะมาอุดหนุนสินค้าจากชาวบ้านเสมอๆ แต่โดยหลักแล้วชาวบ้านทำอาชีพเกษตรกรรม ปลูกชาอัสสัมและกาแฟ ชาวบ้านแม่กำปอง จึงมีรายได้ทั้งจากการท่องเที่ยวและการเกษตรครับ

ม่อนแจ่ม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ม่อนแจ่ม โครงการหลวงหนองหอย ม่อนแจ่ม ตั้งอยู่บริเวณหมู่บ้านม้งหนองหอย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ห่างตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 40 นาที ม่อนแจ่ม อยู่บนพื้นที่สูง มีอากาศเย็นสบายตลอดปี มีความสวยงามด้วยทิวเขา และริ้วแปลงผัก ช่วงเวลาที่เหมาะในการไปเที่ยวชมม่อนแจ่ม คือ เดือนตุลาคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปีครับ ม่อนแจ่ม แต่เดิมชาวบ้านเรียกว่า “กิ่วเสือ” เป็นพื้นที่รกร้าง และมีชาวบ้านเข้ามาปลูกฝิ่น ต่อมามีโครงการหลวงเข้ามาขอซื้อที่เพื่อพัฒนาเป็น โครงการหลวงหนองหอย ที่ก่อตั้งตามแนวทางพระราชดำริ เพื่อทำวิจัยพืชผักเมืองหนาว แก้ปัญหาการทำไร่เลื่อนลอย และพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไทยภูเขา ซึ่งก็สามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชาวเขา ช่วยให้ชาวเขามีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนอย่างมากครับ